Napajanje 24V 2.5A (high power) - Da bi zatvorili prozor kliknite na sliku