Napajanje 48V - 0.95A - 46W - Da bi zatvorili prozor kliknite na sliku