Sector Antena 2.4GHz 15dB DUAL (MIMO) - Da bi zatvorili prozor kliknite na sliku