Pondi d.o.o.
OIB 62781739468
MB 0141640
Ostravska 8 (sjedište)
Skradinska 11 (skladište)
21000 Split
Hrvatska

Tel: 021/494-000
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati

IBAN kod Raiffeisenbank Austria d.d. HR9324840081102621731
Nadlezan sud: Trgovački sud u Splitu , MBS: 060121488
Temeljni kapital uplacen u cijelost: 22.200,00 kuna
Clanovi drustva:

Kontakt
* Obvezne informacije

*

*
Sve cijene su veleprodajne bez iskazanog PDV-a. PDV se obračunava u zadnjem koraku narudžbe.
Copyright © 2024 Mikrotik Hrvatska - Web Hosting